حامی موسسه شویم ، چگونه ؟

جذب حامیان حقیقی

خیرین و یاورانی که مایلند به عنوان حامی در ارائه خدمات مختلف به موسسه شرکت نمایند می توانند فرم ثبت نام آنلاین حامیان در وب سایت پر نموده  تا این موسسه از حمایت مالی، خدمات و دانش این یاوران بهره مند گردد.  در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر علاقه مندان می توانند با واحد حامیان و امور خیرین ارتباط بر قرار نمایند تا راهنمایی کامل توسط کارشناسان جذب حامیان ارائه گردد.

واحد توسعه مشارکت (07136418489)

جهت ثبت نام فرم انتهای صفحه را تکمیل نمایید.

جذب حامیان حقوقی

مسئولیت اجتماعی سازمانها (Corporate Social Responsibility)، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمانها در راستای حفظ، مراقبت و کمک به منافع عمومی جامعه­ای که در آن فعالیت دارند انجام میدهند. این حمایتها به صورت منابع مالی و یا کمک به اجرای رویدادهای اجتماعی مورد قبول جامعه و در راستای بهبود رفاه اجتماعی آن صورت میپذیرد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
جنسیت
یک گزینه را انتخاب کنید
یک گزینه را انتخاب کنید
(هزینه دارو و درمان ، هزینه تغذیه ، هزینه تحصیلی)
این فیلد را پر کنید
یک گزینه را انتخاب کنید
(پروژه ها ، تجهیزات)
این فیلد را پر کنید
میزان تعهد
حداقل میزان 2 میلیون ریال می باشد
این فیلد را پر کنید
از تاریخ:
این فیلد را پر کنید
به مدت:
این فیلد را پر کنید
لطفا شیوه پرداخت مبلغ اهدایی خود را مشخص فرمایید: *
یک گزینه را انتخاب کنید
آیا شما نیاز به یادآوری به صورت ماهیانه دارید؟
یک گزینه را انتخاب کنید