درباره ما

شیرخوارگاه حضرت ولی عصر(عج) درسال 1382 با هدف حمایت ونگهداری از کودکان بی سرپرست وبد سرپرست ومعلولین ذهنی وجسمی در گروه سنی شیرخوار از یک روزه تا 6 سال وبه صورت هیات امنایی وکمکهای خیرین تحت نظارت سازمان بهزیستی تاسیس گردید.

نحوه پذیرش
  • کودکانی که از طریق شناسایی عوامل اورژانس اجتماعی (123) ومداخله در بحرانهای خانوادگی که منجر به کودک آزاری میگردد همراه با دستور قضایی وتحت نظارت مددکار به شیرخوارگاه حضرت ولی عصر (عج) سپرده می شوند.
  • کودکانی که بعضاً در شرایط بسیارنامناسب در گوشه وکنار استان رها میکردند که بسیاری از کودکان در معرض آسیب وحمله حیوانات وحشی قرارمیگیرند.
  • کودکانی که در زایشگاه ها ،مراکز درمانی وبقاع متبرکه رها میکنند وپس ازشناسایی توسط نیروی انتظامی با صدور حکم از مرجع قضایی به شیرخوارگاه تحویل می گردد.